Tiến Nhất Thành - vé máy bay giá rẻ KM tháng 4 5 6 7 8
HOTLINE
Tiếng Việt

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng 633000 đ Vietjet

Thứ ba, 18/04/2017, 09:45 GMT+7

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng 633000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng 633000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng giá rẻ chỉ 633000 đ/vé. Đặt vé máy bay khuyến mãi, giá rẻ nhất Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng hôm nay để bay trong tháng 5

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng 1 chiều, khứ hồi khuyến mãi Vietjet đang được bán hôm nay. Chỉ với 633000 đ/vé là bạn có thể sở hữu ngay 1 vé máy bay khuyến mãi Vietjet để bay từ hồ chí minh đi Đà Nẵng. Giá vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh cũng có mức giá 797.000 đ/vé. Các chuyến bay ngày của Vietjet có mức 743.000 đ/vé. Chi tiết giá vé máy bay tháng 5 Hồ Chí Minh Đà Nẵng và Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh  được chúng tôi cập nhật ngày 18/4, Quý khách vui lòng tham khảo tại bảng giá vé máy bay dưới đây:

GIÁ VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI ĐÀ NẴNG THÁNG 5 2017

VÉ MÁY BAY SÀI GÒN ĐÀ NẴNG

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

832.000

Vé máy bay TPHCM Đà Nẵng

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

832.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

743.000

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Đà Nẵng

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

743.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

832.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

743.000

Giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

633.000 

Đặt vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Đà Nẵng

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

633.000

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay TPHCM Đà Nẵng

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

832.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Đà Nẵng

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

633.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Đà Nẵng

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

633.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Đà Nẵng

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

633.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

523.000

Vé máy bay TPHCM Đà Nẵng

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

633.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

832.000

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Đà Nẵng

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

743.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

523.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Đà Nẵng

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

523.000

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

942.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

832.000

Đặt vé máy bay TPHCM Đà Nẵng

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

942.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Đà Nẵng

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

832.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Đà Nẵng

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

832.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Đà Nẵng

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

832.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

832.000

 Giá vé máy bay ĐÀ NẴNG đi TPHCM tháng 5, 2017

VÉ MÁY BAY ĐÀ NẴNG SÀI GÒN

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

1.085.000

Vé máy bay ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

1.943.000 

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

1.030.000

Vé máy bay Vietjet Đà Nẵng Hồ Chí Minh

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

633.000

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

743.000

Đặt vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

743.000

Giá vé máy bay Vietjet Đà Nẵng Hồ Chí Minh

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

633.000

Vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

633.000

Vé máy bay giá rẻ Đà Nẵng Hồ Chí Minh

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

633.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

633.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Đà Nẵng Hồ Chí Minh

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

743.000

Vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

633.000

Vé máy bay ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

633.000

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

633.000

Vé máy bay Vietjet Đà Nẵng Hồ Chí Minh

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

633.000

Vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

743.000

Giá vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

743.000

Giá vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Vietjet Đà Nẵng Hồ Chí Minh

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

633.000

Vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

633.000

Đặt vé máy bay ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

832.000

Vé máy bay giá rẻ Đà Nẵng Hồ Chí Minh

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

832.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet ĐÀ NẴNG Hồ Chí Minh

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

832.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Đà Nẵng Hồ Chí Minh

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

832.000

Vé máy bay Đà Nẵng Hồ Chí Minh

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

832.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Đà Nẵng và Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh Vietjet khuyến mãi 633.000 đ/vé đã bao gồm thuế và phí đang được hàng chục khách hàng đặt mua thành công ngày hôm nay tại Công ty TNHH Tiến Nhất Thành. Quý khách có nhu cầu bay từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh thì ngay hôm nay, gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 08-62916677 để sở hữu ngay vé máy bay khuyến mãi Vietjet với mức giá chỉ 633.000 đ/vé.


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    


Tin xem nhiều