Tiến Nhất Thành - vé máy bay giá rẻ KM tháng 4 5 6 7 8
HOTLINE
Tiếng Việt

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng 963.000 đ Vietjet

Thứ ba, 18/04/2017, 10:16 GMT+7

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng 963.000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng 963.000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng 963.000 đ Vietjet, đặt ngay hôm nay để bay trong tháng 5. vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh đi Hải Phòng khác nhau tuỳ thời điểm đặt vé.

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng 1 chiều, khứ hồi giá rẻ Vietjet đang có mức giá rẻ và không thể rẻ hơn. Chỉ với 963000 đ/vé là bạn có thể sở hữu ngay 1 vé máy bay khuyến mãi Vietjet để bay từ hồ chí minh đi Hải Phòng. Giá vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh cũng có mức giá 963.000 đ/vé. Các chuyến bay của Vietjet từ ngày 4/5 có mức giá từ 1073.000 đ/vé, 1184000 đ/vé. Các chuyến bay của Vietjet từ ngày 07/5 có mức 963.000 đ/vé. Chi tiết giá vé máy bay tháng 5 Hồ Chí Minh Hải Phòng và Hải Phòng đi Hồ Chí Minh được chúng tôi cập nhật ngày 18/4, Quý khách vui lòng tham khảo tại bảng giá vé máy bay dưới đây:

GIÁ VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI HẢI PHÒNG THÁNG 5 2017

VÉ MÁY BAY SÀI GÒN HẢI PHÒNG

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

1.437.000

Vé máy bay TPHCM Hải Phòng

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

1.855.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

1.558.000

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Hải Phòng

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

1.183.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

1.183.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

1.073.000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

963.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

963.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Hải Phòng

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

963.000

Vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

963.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

963.000

Đặt vé máy bay TPHCM Hải Phòng

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

963.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Hải Phòng

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

963.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Hải Phòng

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

963.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Hải Phòng

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

963.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

963.000

Vé máy bay TPHCM Hải Phòng

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

963.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Hải Phòng

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Hải Phòng

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Hải Phòng

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay TPHCM Hải Phòng

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Hải Phòng

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Hải Phòng

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Hải Phòng

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

1.294.000

 Giá vé máy bay HẢI PHÒNG đi TPHCM tháng 5, 2017

VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG SÀI GÒN

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

1.558.000

Vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

1.437.000

Vé máy bay Vietjet Hải Phòng Hồ Chí Minh

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

1.183.000

Vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

1.183.000

Đặt vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

1.073.000

Giá vé máy bay Vietjet Hải Phòng Hồ Chí Minh

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

1.073.000

Vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

1.073.000

Đặt vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

1.073.000

Đặt vé máy bay HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

1.073.000

Vé máy bay giá rẻ Hải Phòng Hồ Chí Minh

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

1.073.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

1.073.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Hải Phòng Hồ Chí Minh

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

963.000

Vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

963.000

Vé máy bay HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

963.000

Vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

963.000

Vé máy bay Vietjet Hải Phòng Hồ Chí Minh

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Vietjet Hải Phòng Hồ Chí Minh

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

1.294.000

Đặt vé máy bay HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay giá rẻ Hải Phòng Hồ Chí Minh

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet HẢI PHÒNG Hồ Chí Minh

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Hải Phòng Hồ Chí Minh

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

1.294.000

Vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

1.294.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Hải Phòng và Hải Phòng đi Hồ Chí Minh Vietjet khuyến mãi 797.000 đ/vé đã bao gồm thuế và phí đang được hàng chục khách hàng đặt mua thành công ngày hôm nay tại Công ty TNHH Tiến Nhất Thành. Quý khách có nhu cầu bay từ Hồ Chí Minh đi Hải Phòng hoặc từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh thì ngay hôm nay, gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 08-62916677 để sở hữu ngay vé máy bay khuyến mãi Vietjet với mức giá chỉ 797.000 đ/vé.


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    


Tin xem nhiều