Công ty TNHH Tiến Nhất Thành - vé máy bay giá rẻ quốc tế & nội địa
HOTLINE
Tiếng Việt
Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ 594000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ 594000 Vietnam Airlines đang được bán tại Tổng đại lý vé máy bay Tiến Nhất Thành cho các chuyến bay của Vietnam Airlines Pleiku đi Hà Nội bay trong tháng 3. Giá vé máy bay Vietjet Pleiku đi Hà Nội mức giá phổ biến là 698000 đ/vé. Các chuyến bay Pleiku đi Hà Nội bay vào ngày chủ nhật Vietjet và Vietnam Airlines thường cao hơn so với các ngày khác trong tuần.

Giá vé máy bay Pleiku đi Hà Nội được cập nhật theo giá vé máy bay của hãng tại mục Đặt vé máy bay của website: vemaybaytnt.com. Chúng tôi xin tổng hợp và cập nhật giá vé máy bay Pleiku đi Hà Nội tháng 3 và tháng 4 để Quý khách tham khảo, ngày cập nhật là ngày 26/02/2016.

HÀNH TRÌNH

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY BAY

GIÁ VÉ RẺ NHẤT

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

1/3 (1.3, 1 - 3, 1 tháng 3)

594000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

2/3 (2.3, 2 - 3, 2 tháng 3)

698000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

3/3 (3.3, 3 - 3, 3 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

4/3 (4.3,4 - 3, 4 tháng 3)

699000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

5/3 (5.3, 5 - 3, 5 tháng 3)

593000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

6/3 (6.3, 6 - 3, 6 tháng 3)

1085000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

7/3 (7.3, 7 - 3, 7 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietjet

8/3 (8.3, 8 - 3, 8 tháng 3)

698000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

9/3 (9.3, 9 - 3, 9 tháng 3)

594000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

10/3 (10.3, 10 - 3, 10 tháng 3)

698000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

11/3 (11.3, 11 - 3, 11 tháng 3)

594000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

12/3 (12.3, 12 - 3, 12 tháng 3)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

13/3 (13.3, 13 - 3, 13 tháng 3)

2190000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

14/3 (14.3, 14 - 3, 14 tháng 3)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

15/3 (15.3, 15 - 3, 15 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietjet

16/3 (16.3, 16 - 3, 16 tháng 3)

698000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

17/3 (17.3, 17 - 3, 17 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

18/3 (18.3, 18 - 3, 18 tháng 3)

698000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

19/3 (19.3, 19 - 3, 19 tháng 3)

594000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

20/3 (20.3, 20 - 3, 20 tháng 3)

1085000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

21/3 (21.3, 21 - 3, 21 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

22/3 (22.3, 22 - 3, 22 tháng 3)

699000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

26/3 (26.3, 26 - 3, 26 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

24/3 (24.3, 24 - 3, 24 tháng 3)

699000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

23/3 (23.3, 23 - 3, 23 tháng 3)

594000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietjet

23/3 (23.3, 23 - 3, 23 tháng 3)

699000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

27/3 (27.3, 27 - 3, 27 tháng 3)

2190000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

28/3 (28.3, 28 - 3, 28 tháng 3)

699000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

29/3 (29.3, 29 - 3, 29 tháng 3)

593000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

30/3 (30.3, 30 - 3, 30 tháng 3)

699000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

31/3 (31.3, 31 - 3, 31 tháng 3)

593000

Vé máy bay  Pleiku đi Hà Nội giá rẻ tháng 4 Vietnam Airlines, Vietjet

HÀNH TRÌNH

NGÀY BAY

NGÀY BAY

GIÁ VÉ RẺ NHẤT

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

1/4 (1.4, 1 - 4, 1 tháng 4)

1860000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

2/4 (2.4, 2 - 4, 2 tháng 4)

698000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

3/4 (3.4, 3 - 4, 3 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

4/4 (4.4,4 - 4, 4 tháng 4)

698000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

5/4 (5.4, 5 - 4, 5 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

6/4 (6.4, 6 - 4, 6 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

7/4 (7.4, 7 - 4, 7 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietjet

8/4 (8.4, 8 - 4, 8 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

9/4 (9.4, 9 - 4, 9 tháng 4)

1860000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

10/4 (10.4, 10 - 4, 10 tháng 4)

698000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

11/4 (11.4, 11 - 4, 11 tháng 4)

1860000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

12/4 (12.4, 12 - 4, 12 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

13/4 (13.4, 13 - 4, 13 tháng 4)

1860000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

14/4 (14.4, 14 - 4, 14 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

15/4 (15.4, 15 - 4, 15 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietjet

16/4 (16.4, 16 - 4, 16 tháng 4)

898000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

17/4 (17.4, 17 - 4, 17 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

18/4 (18.4, 18 - 4, 18 tháng 4)

898000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

19/4 (19.4, 19 - 4, 19 tháng 4)

1860000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

20/4 (20.4, 20 - 4, 20 tháng 4)

898000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

21/4 (21.4, 21 - 4, 21 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

22/4 (22.4, 22 - 4, 22 tháng 4)

898000

Giá vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietnam Airlines

23/4 (23.4, 23 - 4, 23 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietjet

24/4 (24.4, 24 - 4, 24 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay Pleiku Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

25/4 (25.4, 25 - 4, 25 tháng 4)

1860000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku Hà Nội

Vietjet

26/4 (26.4, 26 - 4, 26 tháng 4)

698000

Đặt vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietnam Airlines

27/4 (27.4, 27 - 4, 27 tháng 4)

1860000

Vé máy bay giá rẻ Pleiku đi Hà Nội

Vietjet

28/4 (28.4, 28 - 4, 28 tháng 4)

698000

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

29/4 (29.4, 29 - 4, 29 tháng 4)

1860000

Vé máy bay Pleiku Hà Nội

Vietjet

30/4 (30.4, 30 - 4, 30 tháng 4)

898000

Giá vé máy bay Pleiku đi Hà Nội theo bảng giá vé máy bay trên đây có thể thay đổi do sự điều chỉnh chính sách giá vé máy bay của Vietnam Airlines, và Vietjet. Do vậy, để xem giá vé máy bay cập nhật và có giá trị, đang được bán tại Tổng đại lý vé máy bay Tiến Nhất Thành ngay tại thời điểm Quý khách tìm kiếm giá vé máy bay tại mục Đặt vé máy bay của website vemaybaytnt.com.

Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin giá vé máy bay Pleiku đi Hà Nội hoặc có nhu cầu đặt vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ, vé máy bay Hà Nội đi Pleiku giá rẻ xin vui lòng gọi ngay đến Tổng đại lý vé máy bay Tiến Nhất Thành theo số: 028-62916677 hoặc 028-62925577 để được hướng dẫn và hỗ trợ. Cảm ơn Quý khách đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ.