Tiến Nhất Thành - vé máy bay giá rẻ KM tháng 4 5 6 7 8
HOTLINE
Tiếng Việt

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn TPHCM 368k tháng 4

Thứ sáu, 10/03/2017, 13:51 GMT+7

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn TPHCM 368k tháng 4

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn TPHCM 368k tháng 4

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn TPHCM tháng 4 nhiều ngày bay với mức giá chỉ từ 368.000 đ/vé. Giá vé máy bay đi Sài Gòn Tp từ Nha Trang cũng đang khá rẻ trong tháng 4

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn TPHCM tháng 4 đang ghi nhận giá vé rất rẻ. Chỉ từ 368000 đ/vé Vietjet đi Nha Trang hoặc vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn. Nếu có nhu cầu đặt vé máy bay Sài Gòn đi Nha Trang hoặc vé máy bay Nha Trang đi Tp Hồ Chí Minh thì hôm nay là thời điểm tốt để đặt mua vé. Giá vé máy bay Sài Gòn Nha Trang tháng 4 và vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh tháng 4 chi tiết tại bảng giá vé máy bay sau đây:

GIÁ VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI NHA TRANG THÁNG 4 2017

 

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Nha Trang rẻ nhất

1 tháng 4 (1/4, 1.4.2017)

709.000

Vé máy bay đi Nha Trang rẻ nhất Vietjet

2 tháng 4 (2/4, 2.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang

3 tháng 4 (3/4, 3.4.2017)

368.000

Vé máy bay giá rẻ vietjet đi Nha Trang

4 tháng 4 (4/4, 4.4.2017)

478.000

Giá vé máy bay Tphcm đi Nha Trang

5 tháng 4 (5/4, 5.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet Tphcm đi Nha Trang

6 tháng 4 (6/4, 6.4.2017)

986.000

Vietjet giá rẻ đi Nha Trang

7 tháng 4 (7/4, 7.4.2017)

689.000

Vé máy bay vietjet rẻ nhất đi Nha Trang

8 tháng 4 (8/4, 8.4.2017)

986.000

Giá vé Vietjet hcm đi Nha Trang

9 tháng 4 (9/4, 9.4.2017)

368.000

Đặt vé máy bay Vietjet đi Nha Trang

10 tháng 4 (10/4, 10.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Nha Trang Vietjet

11 tháng 4 (11/4, 11.4.2017)

478.000

Vietjet giá rẻ nhất đi Nha Trang

12 tháng 4 (12/4, 12.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Nha Trang vietjet

13 tháng 4 (13/4, 13.4.2017)

478.000

Giá vé máy bay Vietjet rẻ nhất đi Nha Trang

14 tháng 4 (14/4, 14.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Nha Trang rẻ nhất

15 tháng 4 (15/4, 15.4.2017)

588.000

Vé máy bay đi Nha Trang rẻ nhất Vietjet

16 tháng 4 (16/4, 16.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang

17 tháng 4 (17/4, 17.4.2017)

368.000

Vé máy bay giá rẻ vietjet đi Nha Trang

18 tháng 4 (18/4, 18.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Tphcm đi Nha Trang

19 tháng 4 (19/4, 19.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet Tphcm đi Nha Trang

20 tháng 4 (20/4, 20.4.2017)

478.000

Vietjet giá rẻ đi Nha Trang

21 tháng 4 (21/4, 21.4.2017)

368.000

Vé máy bay vietjet rẻ nhất đi Nha Trang

22 tháng 4 (22/4, 22.4.2017)

588.000

Giá vé Vietjet hcm đi Nha Trang

23 tháng 4 (23/4, 23.4.2017)

368.000

Đặt vé máy bay Vietjet đi Nha Trang

24 tháng 4 (24/4, 24.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Nha Trang Vietjet

25 tháng 4 (25/4, 25.4.2017)

368.000

Vietjet giá rẻ nhất đi Nha Trang

26 tháng 4 (26/4, 26.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Nha Trang vietjet

27 tháng 4 (27/4, 27.4.2017)

788.000

Giá vé máy bay Vietjet rẻ nhất đi Nha Trang

28 tháng 4 (28/4, 28.4.2017)

986.000

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Nha Trang rẻ nhất

29 tháng 4 (29/4, 29.4.2017)

1.602.000

Vé máy bay đi Nha Trang rẻ nhất Vietjet

30 tháng 4 (30/4, 30.4.2017)

689.000

 Giá vé máy bay NHA TRANG đi TPHCM tháng 4, 2017

 

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Giá vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh Vietjet

1 tháng 4 (1/4, 1.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Hồ Chí Minh Vietjet

2 tháng 4 (2/4, 2.4.2017)

478.000

Giá vé máy bay đi Sài Gòn Vietjet

3 tháng 4 (3/4, 3.4.2017)

478.000

Giá vé máy bay đi Sài Gòn Vietjet

4 tháng 4 (4/4, 4.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Tphcm Vietjet

5 tháng 4 (5/4, 5.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Sài Gòn

6 tháng 4 (6/4, 6.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi tphcm

7 tháng 4 (7/4, 7.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Hồ Chí Minh

8 tháng 4 (8/4, 8.4.2017)

689.000

Vé máy bay Vietjet đi Sài Gòn

9 tháng 4 (9/4, 9.4.2017)

689.000

Vé máy bay Vietjet Nha Trang đi Sài Gòn

10 tháng 4 (10/4, 10.4.2017)

689.000

Vé máy bay đi Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

11 tháng 4 (11/4, 11.4.2017)

368.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet Nha Trang đi HCM

12 tháng 4 (12/4, 12.4.2017)

368.600

Vé máy bay giá rẻ Vietjet Nha Trang Sài Gòn

13 tháng 4 (13/4, 13.4.2017)

369.500

Giá vé máy bay Vietjet đi Hồ Chí Minh

14 tháng 4 (14/4, 14.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay rẻ nhất đi HCM Vietjet

15 tháng 4 (15/4, 15.4.2017)

369.500

Giá vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh Vietjet

16 tháng 4 (16/4, 16.4.2017)

368.700

Giá vé máy bay đi Hồ Chí Minh Vietjet

17 tháng 4 (17/4, 17.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay đi Sài Gòn Vietjet

18 tháng 4 (18/4, 18.4.2017)

368.600

Giá vé máy bay đi Sài Gòn Vietjet

19 tháng 4 (19/4, 19.4.2017)

369.500

Giá vé máy bay đi Tphcm Vietjet

20 tháng 4 (20/4, 20.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Sài Gòn

21 tháng 4 (21/4, 21.4.2017)

369.500

Giá vé máy bay Vietjet đi tphcm

22 tháng 4 (22/4, 22.4.2017)

368.700

Giá vé máy bay Vietjet đi Hồ Chí Minh

23 tháng 4 (23/4, 23.4.2017)

368.000

Vé máy bay Vietjet đi Sài Gòn

24 tháng 4 (24/4, 24.4.2017)

368.600

Vé máy bay Vietjet Nha Trang đi Sài Gòn

25 tháng 4 (25/4, 25.4.2017)

369.500

Vé máy bay đi Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

26 tháng 4 (26/4, 26.4.2017)

368.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet Nha Trang đi HCM

27 tháng 4 (27/4, 27.4.2017)

369.500

Vé máy bay giá rẻ Vietjet Nha Trang Sài Gòn

28 tháng 4 (28/4, 28.4.2017)

368.700

Giá vé máy bay Vietjet đi Hồ Chí Minh

29 tháng 4 (29/4, 29.4.2017)

368.000

Giá vé máy bay rẻ nhất đi HCM Vietjet

30 tháng 4 (30/4, 30.4.2017)

689.000

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, đi Sài Gòn TPHCM tháng 4 Vietjet giá rẻ đang có nhiều ở các chuyến bay khởi hành ban đêm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các chuyến bay ngày đã được khách hàng đặt mua trước mua trước. Bảng giá vé máy bay Sài Gòn Nha Trang tháng 4 và giá vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh tháng 4 trên đây được chúng tôi cập nhật ngày 09/3.

Giá vé máy bay Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn tháng 4 trên đây có thể thay đổi do số lượng vé theo chương trình bán vé máy bay giá rẻ tháng 4 được bán hết. Quý khách nhanh tay đặt mua sớm để mua vé máy bay giá rẻ Vietjet đi Nha Trang, Sài Gòn với giá từ 368.000 đ/vé. Quý khách xem giá vé cập nhật mới nhất tại ô Đặt vé máy bay trên website vemaybaytnt.com. Hãy gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 028-62916677 hoặc 028-6292 5577 để được phục vụ.

 


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    


Tin xem nhiều