Tiến Nhất Thành - vé máy bay giá rẻ KM tháng 4 5 6 7 8
HOTLINE
Tiếng Việt

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang 367000 đ Vietjet

Thứ hai, 24/04/2017, 11:44 GMT+7

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang 367000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang 367000 đ Vietjet

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang rẻ nhất 367000 đ/vé đang có hôm nay. Đặt vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang Vietjet ngay hôm nay để bay những ngày đầu tuần trong tháng 5 năm 2017 với mức giá vé máy bay rẻ nhất

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang 1 chiều, khứ hồi khuyến mãi Vietjet đang có mức giá rẻ và không thể rẻ hơn. Chỉ với 367000 đ/vé là bạn có thể sở hữu ngay 1 vé máy bay khuyến mãi Vietjet để bay từ hồ chí minh đi Nha Trang. Giá vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh cũng có mức giá 367.000 đ/vé. Các chuyến bay ngày của Vietjet có mức 523.000 đ/vé. Chi tiết giá vé máy bay tháng 5 Hồ Chí Minh Nha Trang và Nha Trang đi Hồ Chí Minh  được chúng tôi cập nhật ngày 24/4, Quý khách vui lòng tham khảo tại bảng giá vé máy bay dưới đây:

GIÁ VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI NHA TRANG THÁNG 5 2017

 

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

412.900

Vé máy bay TPHCM Nha Trang

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

523.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

367.800 

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Nha Trang

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

523.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

523.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

523.000

Giá vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

412.900

Đặt vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

412.900

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Nha Trang

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

412.900

Vé máy bay Sài Gòn Nha Trang Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

412.900

Đặt vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

523.000

Đặt vé máy bay TPHCM Nha Trang

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

633.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Nha Trang

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

689.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Nha Trang

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

412.900

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Nha Trang

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

412.900

Vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

523.000

Vé máy bay TPHCM Nha Trang

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

367.800

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

412.900

Vé máy bay Vietjet Hồ Chí Minh Nha Trang

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

412.900

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

523.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

367.800

Giá vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

367.800

Đặt vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

367.800

Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Nha Trang

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

367.800

Vé máy bay Sài Gòn Nha Trang Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

689.000

Đặt vé máy bay Sài Gòn Nha Trang

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

689.000

Đặt vé máy bay TPHCM Nha Trang

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

832.000

Vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh Nha Trang

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

689.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet TPHCM Nha Trang

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

689.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Sài Gòn Nha Trang

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

689.000

Vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

689.000

 Giá vé máy bay NHA TRANG đi TPHCM tháng 5, 2017

 

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT

Vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

1 tháng 5 (1/5, 1.5.2017)

1.283.000

Vé máy bay NHA TRANG Hồ Chí Minh

2 tháng 5 (2/5, 2.5.2017)

1.283.000

Vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh

3 tháng 5 (3/5, 3.5.2017)

832.000

Vé máy bay Vietjet Nha Trang Hồ Chí Minh

4 tháng 5 (4/5, 4.5.2017)

367.800

Vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh Vietjet

5 tháng 5 (5/5, 5.5.2017)

367.800

Giá vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh Vietjet

6 tháng 5 (6/5, 6.5.2017)

367.800

Giá vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

7 tháng 5 (7/5, 7.5.2017)

412.900

Đặt vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

8 tháng 5 (8/5, 8.5.2017)

633.000

Giá vé máy bay Vietjet Nha Trang Hồ Chí Minh

9 tháng 5 (9/5, 9.5.2017)

367.800

Vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

10 tháng 5 (10/5, 10.5.2017)

367.800

Đặt vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

11 tháng 5 (11/5, 11.5.2017)

367.800

Đặt vé máy bay NHA TRANG Hồ Chí Minh

12 tháng 5 (12/5, 12.5.2017)

412.900

Vé máy bay giá rẻ Nha Trang Hồ Chí Minh

13 tháng 5 (13/5, 13.5.2017)

367.800

Vé máy bay giá rẻ Vietjet NHA TRANG Hồ Chí Minh

14 tháng 5 (14/5, 14.5.2017)

412.900

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Nha Trang Hồ Chí Minh

15 tháng 5 (15/5, 15.5.2017)

633.000

Vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

16 tháng 5 (16/5, 16.5.2017)

367.800

Vé máy bay NHA TRANG Hồ Chí Minh

17 tháng 5 (17/5, 17.5.2017)

367.800

Vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh

18 tháng 5 (18/5, 18.5.2017)

367.800

Vé máy bay Vietjet Nha Trang Hồ Chí Minh

19 tháng 5 (19/5, 19.5.2017)

367.800

Vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh Vietjet

20 tháng 5 (20/5, 20.5.2017)

733.000

Giá vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh Vietjet

21 tháng 5 (21/5, 21.5.2017)

733.000

Giá vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

22 tháng 5 (22/5, 22.5.2017)

733.000

Đặt vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

23 tháng 5 (23/5, 23.5.2017)

733.000

Giá vé máy bay Vietjet Nha Trang Hồ Chí Minh

24 tháng 5 (24/5, 24.5.2017)

733.000

Vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh Vietjet giá rẻ

25 tháng 5 (25/5, 25.5.2017)

733.000

Đặt vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

26 tháng 5 (26/5, 26.5.2017)

733.000

Đặt vé máy bay NHA TRANG Hồ Chí Minh

27 tháng 5 (27/5, 27.5.2017)

733.000

Vé máy bay giá rẻ Nha Trang Hồ Chí Minh

28 tháng 5 (28/5, 28.5.2017)

733.000

Vé máy bay giá rẻ Vietjet NHA TRANG Hồ Chí Minh

29 tháng 5 (29/5, 29.5.2017)

733.000

Vé máy bay Vietjet giá rẻ Nha Trang Hồ Chí Minh

30 tháng 5 (30/5, 30.5.2017)

733.000

Vé máy bay Nha Trang Hồ Chí Minh

31 tháng 5 (31/5, 31.5.2017)

733.000

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh Nha Trang và Nha Trang đi Hồ Chí Minh Vietjet khuyến mãi 367.000 đ/vé đã bao gồm thuế và phí đang được hàng chục khách hàng đặt mua thành công ngày hôm nay tại Công ty TNHH Tiến Nhất Thành. Quý khách có nhu cầu bay từ Hồ Chí Minh đi Nha Trang hoặc từ Nha Trang đi Hồ Chí Minh thì ngay hôm nay, gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 08-62916677 để sở hữu ngay vé máy bay khuyến mãi Vietjet với mức giá chỉ 367.000 đ/vé.


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    


Tin xem nhiều